Λογιστικο Γραφείο Ευα Κατερουδακη

[:EN]SERVICES[:EL]ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [:]

Description

Το γραφείο το οποίο λειτουργεί από το 2003 βρίσκεται σε έναν ιδιόκτητο χώρο στον Πλάτανο Κισάμου. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, λειτουργώντας πάντα με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, φροντίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, προσαρμοσμένες στην οικονομικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Μπορείτε να εμπιστευτείτε το λογιστικό γραφείο μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Από την τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων φοροτεχνικών λύσεων ή την διαμεσολάβηση μας για διευθέτηση οικονομικών-εργατικών θεμάτων.
Η πολύχρονη εμπειρία εγγυάται την πλήρη κάλυψη κάθε σας ανάγκης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φορολογικές

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις π.χ.

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων.
Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. Και λοιπών παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων.
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως φορολογικά θέματα.

Λογιστικές

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας όλων των νομικών μορφών (Α.Ε.,Ε.Π.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, Ο.Ε.,Ε.Ε., Κ/Ξ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ) απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων.
Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Εργατικά

Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ. Επίσης διεκπεραιώνει πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με την μισθοδοσία (Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ κτλ.)