Αγροτικος Συνεταιρισμος Πλατανου

AGRICULTURAL COOPERATIVES

Description

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πλατάνου δημιουργήθηκε από την συνένωση του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Πλατάνου και του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πλατάνου το έτος 1984.
Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός είχε δημιουργηθεί την δεκαετία του 1930 . Μαρτυρίες και μνήμες για την δραστηριότητα του για την προ του 1940 περίοδο δεν υπάρχουν. Ανέπτυξε σημαντική οικονομική δραστηριότητα μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, την περίοδο της ανασυγκρότησης της χώρας μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο έως και την δεκαετία του 1980. Πρόσφερε δάνεια για τις ανάγκες των καλλιεργειών των παραγωγών και μέσω αυτού γινόταν η διακίνηση κυρίως των λιπασμάτων.
Ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός δημιουργήθηκε το 1948. Με την κατασκευή του ελαιουργείου έγινε και το σημαντικό έργο της υδροδότησης του οικισμού Πλατάνου για τις ανάγκες του ελαιουργείου σε νερό. Το κτήριο είναι εξ ολοκλήρου πέτρινο.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πλατάνου συνέχισε την σημαντική για την τοπική κοινωνία παρουσία των δύο προηγούμενων συνεταιρισμών. Το 1983 κατασκεύασε κτήριο για την εμπορία των αναγκαίων εφοδίων για τους καλλιεργητές των θερμοκηπίων και της ελιάς. Η εμπορία των εφοδίων γινόταν αρχικά μέσω της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κισσάμου το έτος 1990 αυτονομήθηκε στο θέμα της εμπορίας με την πρόσληψη γεωπόνου.
Το 1993 τοποθετήθηκαν ανοξείδωτες δεξαμενές στο ελαιουργείο του Συνεταιρι-σμού, και το 1996 αγοράστηκε καινούργιος διαχωριστήρας (ντεκάντερ) και μαλακτήρες. Το 2012 τοποθετήθηκε και δεύτερος διαχωριστήρας.
Το 2004 έγινε καινούργιο κτήριο-αποθήκη για το πρατήριο εφοδίων και τα γραφεία του Συνεταιρισμού.
Το 2007 κατασκευάστηκε σύγχρονο συσκευαστήριο κηπευτικών για την συ-σκευασία των παραγόμενων κηπευτικών στην περιοχή. Διαθέτει γραμμές τυποποίησης για ντομάτα και αγγούρι, ψυκτικούς θαλάμους , μηχανές παραγωγής χαρτοκιβωτίων και συσκευασίας και σύγχρονο λογισμικό σύστημα.
Το συσκευαστήριο και το Ελαιουργείο του Συνεταιρισμού είναι πιστοποιημένα κατά ISO 2200.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πλατάνου συνεχίζει την προσπάθεια για βελτίωση της παραγωγής του.