Στρατάκης Ηλίας Λογιστικό Γραφείο

[:EN]SERVICES[:EL]ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ [:]

Description

Το λογιστικό γραφείο με υπεύθυνο τον Στρατάκη Ηλία, διαθέτοντας μακρά εμπειρία στο αντικείμενο και γνώση σε τομείς όπως οργάνωση, εποπτεία και ενημέρωση λογιστηρίου, εργατικά, μισθοδοσία κ.α., αναλαμβάνει υπεύθυνα την διεκπεραίωση κάθε είδους λογιστικής ανάγκης της επιχειρήσεως σας.

Με γνώμονα πάντα την εξέλιξη της επιχείρησής σας, εργαζόμαστε μεθοδικά, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Υποστήριξη φυσικών προσώπων στη σύνταξη – υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Επεξεργασία-σύνταξη-υποβολή αιτήσεων επιστροφής φόρων.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: εργατικά –ασφαλιστικά